Fikri Haklar İçin Destek

Fikri Haklar ve Patent Konusunda Ön Araştırma: BursaTTO’da FSMH ve patent konusunda eğitimler verilmekte ve bu konulardaki mevzuata dair teknik bilginin güncel tutulması amaçlanmaktadır. Ayrıca iş fikrinize veya ürününüze dair patentlenebilirlik araştırması yapılmaktadır.

Patent Başvurusu Danışmanlığı: BursaTTO’nun uzmanlaştığı alanlardan biri de FSMH ve patent başvurusu sürecidir. Bu çerçevede akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve işbirliği içerisinde olduğumuz sanayicilerin patent başvurusu sürecinde danışmanlık sağlamaktayız.